מפלגת הישראלים בהנהגת רון חולדאי | digital@ilis.co.il