מיום הקמתה, נחשבת מדינת ישראל לסיפור הצלחה. כישראלים, מוטלת עלינו החובה לשמר ולפתח את הישגי ישראל, תוך שמירה על ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית ברוח מגילת העצמאות; מדינה המחויבת לרווחת כל תושביה, פניה לשלום ועוצמתה שואבת מערבות הדדית. 

  

קיומה של ישראל ושגשוגה מותנה בחוסן לאומי. בראש ובראשונה, מושתת החוסן הלאומי על עוצמה צבאית, ובהשלמה לו לכידות פנימית, משק, תעשיה וכלכלה איתנים, מערכות חוק - משפט, חינוך, בריאות וממשל ציבורי מתקדמות.  

  

נעשה כל שביכולתנו לקדם את ישראל והחברה הישראלית על כל מרכיביה וגווניה ולחזק את חוסנה לאור ערכי הדמוקרטיה, השוויון הצדק, זכויות האדם והאזרח. נפעל לצמצום פערים - איחוי שסעים חברתיים ונחתור ללכידות חברתית. 

  

בעיצומה של מגפה עולמית, ובמציאות כלכלית מורכבת, נסיט משאבים ונשנה סדרי עדיפויות לטובת טיפול בצרכים היום יומיים של אזרחי מדינת ישראל, ובראשם פרנסה ודיור.  

  

יחד נעשה ויחד נצליח! 

 

קיומה של מדינת ישראל  מבוסס על עליונותה הצבאית והביטחונית אל מול כלל מעגלי האיום, קרובים כרחוקים, ויכולתה להתמודד באופן יעיל עם מגוון איומים – מאיום גרעיני פוטנציאלי, דרך איום צבאי קונוונציונלי, איומי מידע וסייבר ועד איומי טרור בארץ ובחו"ל.  

עמידה באתגרים אלה, מחייבת מערכת ביטחון אפקטיבית ויעילה (צה"ל, שב"כ, מוסד) כמו גם שמירת היחסים המיוחדים עם ארצות הברית.  הלנצח נחיה על חרבנו? לצד עוצמה צבאית, תחתור ישראל לשלום עם שכנותיה. בַּקֵּשׁ שָׁלוֹם וְרָדְפֵהוּ (תהילים, לד' טו'). 

עוצמת ישראל אינה צבאית בלבד. לצידה, מתחייבות  איתנות כלכלית, עליונות בחינוך, בטכנולוגיה ובמדע - ומעל לאלה - לכידות לאומית ורווחה חברתית.

 

מפלגת הישראלים תשאף להשיג את כל אלה באמצעות הפעולות הבאות: 

 • מערכת הבטחון - שימור וחיזוק יתרון צה"ל, מוסד ושב"כ, תוך התאמת יכולות מבצעיות (אמצעי לחימה, טכנולוגיות מתקדמות וכ"א) - לזירות ולאיומים משתנים; מניעת יכולת גרעינית מאיראן וסיכול מאמציה לפגוע בישראל; לחימה נחושה בטרור בכל מקום ובכל זמן. 

 • מדיניות ויחסי חוץ - הנעת יוזמה לשלום ישראלי-פלסטיני על-בסיס פתרון "שתי מדינות לשני עמים" ובכפוף להסדרים שיבטיחו את בטחון ישראל;  חיזוק קשרי מדינת ישראל עם מדינות האזור, וביסוס שיתוף פעולה בטחוני וכלכלי; קידום הסכמי שלום והסדרי נורמליזציה עם מדינות מוסלמיות מתונות; חיזוק היחסים המיוחדים עם ארה"ב. 

 • חברה ובטחון - החלת חובת שירות בצה"ל או שירות לאומי/קהילתי כחלופה, עבור כל אזרחי ישראל.

 • בטחון פנים - אכיפת החוק, תוך מאבק בעבריינות ושימור הסדר הציבורי בכל חלקי החברה הישראלית. בתוך כך: לחימה נחושה במשפחות הפשע ובאלימות בחברה הערבית (בשיתוף מנהיגות מקומית). 

 • עורף - הסדרה בחקיקה של נוהלי פעולה מחייבים בשעת חירום, וחיזוק חוסן העורף ושיתוף הפעולה בין פיקוד העורף, משטרת ישראל, גורמי החירום וההצלה, והשלטון המקומי.

 

דמוקרטיה היא בראש ובראשונה, תפיסת עולם חברתית. הדמוקרטיה מבטיחה את חופש המחשבה והדעה, ומאפשרת קיום משותף של רעיונות, מסורות, סגנון חיים והתנהגות כשהמאחד את כל האזרחים הוא הציות המלא לשלטון החוק.

 

מפלגת הישראלים תפעל לחיזוק הדמוקרטיה ולשוויון מלא בפני החוק באופן זה: 

 • חקיקת 'חוק יסוד החקיקה' וחתירה לניסוח חוקה לישראל. 

 • שמירת עצמאות מערכת המשפט ואכיפת החוק. 

 • חיזוק שלטון החוק, תוך הגנה בלתי מתפשרת על עצמאות 'שומרי הסף' – (כולל במסגרת חקיקה).  

 • הוספת סעיף שוויון אזרחי ל'חוק הלאום', שיבטא שוויון, חובות ומעמד לפרט - לכל אזרח ישראלי, ברוח מגילת העצמאות. 

 • מאבק מתמשך בשחיתות בכלל, ובשחיתות הציבורית - בפרט. 

 • קידום חקיקת-יסוד לקציבת כהונת ראש-ממשלה לשתי קדנציות בלבד. 

סולידריות חברתית 

כמדינת-מהגרים, מורכבת החברה היהודית בישראל מזהויות ומסורות רבות. אזרחי המדינה המוסלמים, הדרוזים, הצ'רקסים והנוצרים, תורמים גם הם גוונים יחודיים למִצְרָף החברתי בישראל ומעשירים אותו.

 

במהלך הנסיון להתמודד עם מגפת הקורונה, נחשפו חולשות, מתחים ושסעים חברתיים שאם לא יאוחו, עלולה ישראל לאבד את יכולתה להתקיים כמדינה מתקדמת, דמוקרטית ופלורליסטית, ולשקוע בסכסוכים פנימיים ומאבקים בין קבוצות-השתייכות וקהילות מפוצלות.

 

כדי למנוע זאת, תפעל מפלגת הישראלים בכיוונים אלה: 

 • חיזוק הערבות ההדדית בין אזרחי ישראל ללא הבדל דת, גזע, מגדר, מוצא ושיוך אתני. 

 • אחריות ציבורית לאוכלוסייה מבוגרת, לאנשים עם מוגבלות. מחוייבות לרווחתם, לשילובם בקהילה ובעבודה והענקת טיפול חומל ומכבד לנדרשים לו.  

 • הענקת כלים לאוכלוסיות מוחלשות ואנשים עם מוגבלות  להשתלבות משמעותית בחברה. 

 • רתימת החברה האזרחית על כל חלקיה לפעילות התנדבותית ותרומה לקהילה במסגרות מגוונות תוך עידוד יוזמות אישיות. 

 • חינוך למעורבות נוער בחיי הקהילה והחברה ותרומה להן במסגרת תנועות נוער ומסלולי שירות-קהילתי מגוונים. 

 

שוויון מגדרי 

 • קידום שוויון מגדרי - פורמאלי ותרבותי - בקרב כל קבוצות החברה הישראלית. 

 • קידום שילובן של נשים בתפקידים בכירים ובמוקדי קבלת ההחלטות. 

 • שכר שווה לעבודה שווה. 

 • שוויון זכויות מלא ללהט"בים. 

 • מאבק בכל גילוי אלימות מינית. 

 • עידוד איזון בין חיי משפחה לעבודה.  

 • מניעת הדרת נשים מהמרחב הציבורי.

 

מיום שהוקמה לאור חזון התנועה הציונית, מבקשת מדינת ישראל לשלב בין היהדות - כלאום ודת - לערכי דמוקרטיה וצדק חברתי. על החיבור הבלתי ניתן להפרדה בין יסודות אלה, נשענת המדינה. ישראל שואבת מעברו ההסטורי של העם היהודי ומסורתו, ומכוונת לאורח חיים מתקדם, המאופיין בפלורליזם דתי, חופש הפרט וזכויותיו, ערבות הדדית, שוויון וצדק לכל.  

מפלגת הישראלים תפעל  ליצירת חברה דמוקרטית, חזקה ומגוונת, בה נשמרים זהויות פרט וקהילה ויסודותיה המשותפים איתנים. נפעל לחיזוק הסולידריות החברתית הנשחקת, תוך כיבוד החופש הדתי של כלל אזרחי ישראל.  

מפלגת הישראלים תקדם את אלה: 

 • כיבוד דת ישראל ושימור המסורת היהודית כמאפיין מרכזי של המדינה - ברוח מגילת העצמאות. 

 • מניעת כפייה דתית וכיבוד חופש הדת והפולחן של כל אזרחי המדינה.  

 • ייצוג ראוי של כל זרמי היהדות במוסדות הדתיים-לאומיים. 

 • חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות וטיפוחו כבסיס להמשך קיום ישראל כמרכז העם היהודי. 

 • השבת הוא יום המנוחה במדינת ישראל. 

 

שוק חופשי, משק משגשג וכלכלה איתנה בצד אחריות מורחבת של המדינה לאזרחיה, מחזקים את הביטחון הלאומי ומאפשרים עצמאות, רמת שירותים גבוהה לציבור וחיי רווחה לפרט. מפלגת הישראלים דוגלת בקידום המשק באמצעות תכנון לאומי ארוך טווח, עידוד יזמות פרטית, פיתוח התעשיה על-יסוד הטמעת טכנולוגיה מתקדמת, צמצום הבירוקרטיה והסרת חסמים. בנוסף, ובמיוחד בעת הזו, מתחייבת השקעה ציבורית משמעותית בתשתיות לאומיות וסיוע למפוטרים ולנמצאים בחל"ת מאולץ.

  

נסיונות ההתמודדות עם מגיפת הקורונה חשפו לעיני כל כשלים רבים בניהול המדינה אותם נשאף לתקן. נפעל לחקיקה תקציבית שתבטא השקעה בתשתיות וצמצום פערי יכולת של מערכות החיים החיוניות בישראל, נלחם באבטלה הגואה ונעודד צמיחה במשק. נעמוד על זכות הפרט להתפרנס בכבוד ונדגיש את אחריות המדינה ליצירת התנאים לכך. 

מפלגת הישראלים תפעל באופן הבא: 

 • העברת תקציב המדינה הראשון שלאחר הבחירות לשנתיים, על מנת לאפשר פעילות רציפה ותכניות ארוכות טווח לשם ייצוב המשק.  

 • השקעה נרחבת בתשתיות לאומיות לסוגיהן, כמנוע צמיחה של הכלכלה הישראלית, תוך עידוד תעשייה כחול-לבן - במיוחד בתקופה שלאחר מגפת הקורונה. 

 • צמצום ממדי האבטלה באמצעות עידוד חברות ועסקים לקלוט מחדש לעבודה עובדות ועובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בתקופת מגפת הקורונה. 

 • קידום הכשרות והסבות מקצועיות במימון המדינה, לשם שילוב כל חלקי החברה הישראלית בשוק העבודה. 

 • דמי אבטלה לעצמאים. 

 • אכיפת חוקי העבודה - בדגש על חוק שכר מינימום וגמול שעות נוספות, על מנת לצמצם את תופעת העובדים המצויים מתחת לקו העוני.  

 • תמרוץ הסקטור הפרטי בישראל ועידוד יזמות עסקית, בדגש על יזמות טכנולוגית. 

 • עידוד היצוא הישראלי וקשרי הכלכלה והמסחר בין ישראל לעולם, תוך חדירה לשווקים בינ"ל חדשים. 

 • עידוד פיתוח משאבי טבע ואנרגיה (גז, מים, דלקים חליפיים), וניצולם לטובת הכלל. 

 
 
 • חיזוק מערך הרווחה והשירותים החברתיים בישראל. 

 • קיום בכבוד של ציבור האזרחים הוותיקים ומאבק בתופעת הבדידות, וחיזוק מערך הביטחון הסוציאלי בקרב ציבור זה. 

 • מאבק בלתי מתפשר למיגור אלימות כלפי נשים. 

 • לגליזציה של השימוש בקנאביס (מעל גיל 21) ואי הפללה, במטרה להוריד את היקף הפשע והעבריינות הקיימים סביב התופעה כיום.

 

החברה הישראלית בכלל ומערכת החינוך בפרט ניצבות בפני אתגרים חברתיים וחינוכיים מורכבים. תקופת הקורונה חידדה וזיקקה את הקשיים שבפניהם עומדת מערכת החינוך והציפה אותם בפני כל. עם זאת, היא גם האירה את יכולות ההתחדשות היצירתיות והחיוניות של צוותי ההוראה והחינוך, והפיחה תקוות חדשות, שניתן גם אחרת.

בחזוננו, תיקח מערכת החינוך אחריות כוללת על התהליך החינוכי של כל ילדי ישראל מגיל לידה ועד גיל 18, תבטיח רצף חינוכי איכותי, שייתן לכל תלמיד ותלמידה בישראל את ההזדמנות השווה ללמוד, להתפתח, להגיע למוביליות אקדמאית, חברתית ותעסוקתית מיטבית, ולקחת חלק פעיל בחברה דמוקרטית פתוחה ושיוויונית. 

כך תהפוך מערכת החינוך בישראל לאחת המערכות המובילות בעולם ומקור להשראה בזכות ההישגים הלימודיים והערכיים המוכחים שלה. לשם כך, תפעל מפלגת הישראלים באופן הבא: 

 • נפעל לחיזוק הרלוונטיות של בתי הספר לקידום המיומנויות הנדרשות במאה ה- 21. בתי הספר ישימו דגש רב יותר על המיומנויות הנדרשות ו"סל הכלים" שאותו יש לצייד כל תלמיד במערכת. 

 • נפעל להגדלת ההשקעה בחינוך לתלמיד/ה באופן שוויוני בין זרמי החינוך השונים. 

 • נפעל לשיפור מעמדם, תנאי העבודה ושכרם של עובדי ההוראה כראש החץ לקידום מערכת החינוך.
  נחזק את השפעתם של המנהלים בגיבוש מדיניות החינוך והפעלתה במערכת החינוך. 

 • נפעל צמצום פערים בין התלמידים בישראל וכתוצאה מכך - יצירת תנאים לצמצום הפערים החברתיים וקידום המשק.  

 • הקניית ידע-ליבה במסגרת חוק חינוך חובה לכל תלמידי/ות ישראל, תוך מתן אפשרות לכל מגזר לחנך עפ"י ערכיו. 

 • מתוך הבנה עמוקה במרכזיות ובחשיבות של החינוך הרך להתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של  הילדים והתפקיד של חינוך בגיל הרך אנחנו נקדם תהליך הדרגתי של "היפוך הפירמידה", תוך הגדלה משמעותית של המשאבים לגיל הרך. נפעל להעביר את האחריות לחינוך הילדים בגילאי 0-3 למשרד החינוך, ובכך ליצור רצף חינוכי לכל ילדי ישראל מגיל 0-18. 

 • שיפור הישגי תלמידי ישראל במקצועות הליבה - מזה כמה עשורים, רק 65% מתלמידי ישראל מסיימים את לימודיהם במערכת החינוך עם תעודת בגרות, ורק 40% מתלמידי ישראל מסיימים את לימודיהם במערכת החינוך עם תעודת בגרות שמאפשרת לימודים במערכת ההשכלה הגבוהה. משכך, נדאג לשיפור הישגי כל התלמידים במטרה לאפשר להם השתלבות משמעותית בשוק העבודה.  

 • נפעל בנחישות להצבת סטנדרטים גבוהים ומדידים להפיכתו של כל בי"ס למעורר השראה בהישגים חינוכיים וערכיים. נקטין את מספר בחינות הבגרות וניתן אוטונומיה רבה יותר לבתי הספר בהערכת הישגי התלמידים, ונפעל לצמצום משמעותי במספר התלמידים בכיתה בדומה למקובל במדינות ה-OECD. 

 • נפעל לבסס שירותי ליבה בבתי"ס מוחלשים בפריפריה החברתית והגאוגרפית, הכוללים הזנה, עובדת סוציאלית, אחות ויום לימודים ארוך.  

 • נקדם התאמה בין חופשות בתי הספר לבין חופשות ההורים. 

 • הרחבת סמכויות השלטון המקומי בתחום החינוך.  

 • תקצוב לאומי של אמצעי למידה (לרבות למידה מרחוק) לתלמידים הנזקקים לכך. 

 • חיזוק ההכשרה הטכנולוגית-מתקדמת, תוך יצירת שיתופי פעולה בין מערכת החינוך לתעשיה הישראלית לגווניה לשם יצירת סינרגיה בין מערכות אלה. 

 • חיזוק החינוך המיוחד ושילוב מרבי של תלמידי החינוך המיוחד במערכת החינוך הרגילה.  

 • מיגור אלימות ועבריינות נוער.  

 

תרבות היא נשמת-אפה של חברת בני-אנוש. היצירה האנושית וביטוייה בספרות, בשירה, באומנויות

הבמה ובאומנות הפלסטית, מעצבת את חיינו ומגדירה אותם. מבלעדיה - טעמם תפל. 

מגפת הקורונה פגעה קשות באומנות ובאומנים בישראל. מפלגת הישראלים תפעל לצורך: 

 • קידום היצירה והאמנות בישראל  לכל גווניה. 

 • עידוד מוסדות ומיזמי תרבות, ותמיכה לאומית בהם. 

 • תמיכה כלכלית ממוסדת בנשות ואנשי רוח ותרבות.  

 • הבטחת חופש ביטוי ויצירה חופשית. 

 
 • חיזוק מערכת הבריאות הציבורית ויכולתה להציב מענה לצרכי ההווה והעתיד, בדגש על רפואה דיגיטלית מתקדמת. ובתוך כך: הרחבת יכולת הטיפול והסעד - בדגש על אוכלוסיות מבוגרות ואוכלוסיות בסיכון. 

 • חיזוק רפואת הקהילה - הקמת עשרות מרכזי רפואה ומתן שירותים בקהילה.   

 • צמצום פערים בין מרכז לפריפריה - ביזור הרפואה הציבורית ומתן מענה איכותי למטופלים המתגוררים בפריפריה: זמינות בדיקות CT,MRI בתוך שבועיים; נגישות לרופאות ולרופאים מומחים באמצעות תוספת תקנים משמעותית; תמרוץ כלכלי  לצוותי רפואה ובניית חדרי מיון קדמיים ביישובים מרוחקים. 

 • איזון בין רפואה פרטית לציבורית - מניעת המשך הסחף והגידול ברפואה הפרטית המגדילה
  את אי השוויון. חיזוק סל הבריאות, והפיכת הביטוח המשלים לזמין לכל תושב/ת. 

 • הגדלת מספר הרופאות והרופאים, האחיות והאחים וצוותי הרפואה המוכשרים באוניברסיטאות בישראל, ושיפור תנאי התמחות הרופאים – בדגש על הפחתת שעות המשמרות. 

 • הגדלת תקני הרופאים והצוותים הרפואיים בבתי-החולים עד לייצוב רמת שירות רפואי הולם לאזרחי המדינה. 

 • זמינות הטיפול - זמינות ושקיפות במערכת התורים: יצירת יעדים לקיצור תורים, פרסום מערכת התורים, וכו'. 

 
 • זכות לקורת גג – דיור בר השגה - היא זכות יסוד בחברה מתוקנת. דיור נאות מאפשר קיום אורח חיים ראוי ומכבד. מפלגת הישראלים תפעל באופן הבא: 

 • הצבת יעד ארוך טווח של 80 משכורות ממוצעות, לרכישת דירה חדשה בת 4 חדרים, כנהוג במדינות המערב. לשם השגת יעד זה, נשלש את גודלה ואת יכולותיה של רמ"י במטרה להאיץ שיווקי קרקעות, חתימה על הסכמים, וניהול מאגר הקרקעות שבבעלות המדינה. בנוסף, נשפר את מערך התכנון ונפשט את הרגולציה הכרוכה בו, תוך הקפדה על איכות התכנון ואיכות הסביבה, וקיום מערך תחבורה ציבורית איכותי בכל שכונת מגורים. כל זאת, לשם הגדלת היצע הדיור בתמהיל מגוון והפחתת מחירי הדיור. 

 • בניית דיור להשכרה לטווח ארוך, בדגש על דירות קטנות באזורי ביקוש.  

 • יצירת פתרונות זמינים לדיור בר השגה, שיכללו קריטריון של הכנסות משק הבית.   

 • הגדלת מלאי הדיור הציבורי, בהיקפים דומים למדינות ה-OECD, תוך תיקון קריטריוני הזכאות הקיימים כיום, שיוצרים עיוותים קשים. בנוסף, עדכון גובה תקרת ההנחה לרכישת הדיור הציבורי כך שיגיע לכ-90% משוויה של הדירה בשוק החופשי.   

 • עדכון גובה הסיוע בשכר דירה הניתן על ידי המדינה, כך שיעמוד ביחס מתאים למחירי השכירות בשוק החופשי.  

 • גיבוש פתרונות דיור לחברה הערבית והדרוזית לאור מאפייניהם הייחודיים, ובכלל זה סיוע בתכנון ובתשתיות, הסדרת היישובים הבלתי מוכרים בנגב, והקמת יישובים חדשים לחברה הערבית.  

 • האצת תהליכי התחדשות עירונית, תוך הגברת מעורבות הרשויות המקומיות, ושמירה על תמהיל הדיירים הקיים. 

 
 • תכליתה של מערכת תחבורה יעילה היא לאפשר תנועה חופשית, זמינה, מהירה ובטוחה
  בין הפרפריה והמרכז, ובמרחב המטרופוליני-עירוני.   

 • מפלגת הישראלים תקדם: 

 • גיבוש תכנית-אב לתחבורה באופן שתואם קצב גידול האוכלוסייה והפיתוח העירוני

 • בישראל ואישורה בחקיקה. 

 • הקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות שייעודן לתכנן את התנועה במטרופולין ולנהל אותה,
  בדגש על התחבורה הציבורית - כמקובל בעולם. 

 • קידום השימוש בתחבורה ציבורית לסוגיה (פתרונות LAST MILE, נת"צים וכו') והשקעה רב-שנתית בתשתיות תחבורה במימון ציבורי וציבורי-פרטי, תוך הצבת יעד של הורדת זמן הנסיעה מהפריפריה למרכז ל-60 דקות. 

 • עידוד פתרונות תחבורה מגוונים, חדשניים ונגישים כחליף לשימוש ברכב פרטי, כך שבתוך 15 שנה התחבורה בעיר תתחלק בין: 30% - רכב פרטי, 25% תחבורה ציבורית, 25% אופניים, ו-25% הליכה; ובמטרופולין - 50% - רכב פרטי, 30% - תחבורה ציבורית, 20% אופניים והליכה.  

 • הפיכת ישראל לחלוצה בשימוש בכלי רכב אוטונומיים. 

 • תחבורה ציבורית בימי מנוחה –הפעלת שירות תחבורה ציבורית בימי מנוחה (שבת וחגים),
  ברשויות שיהיו מעוניינות בכך. 

 • הדבקת הפער ביישובי החברה הערבית בתשתיות ובשירותי התחבורה הציבורית, ההליכה והרכיבה. 

 • ניהול מערך מידע משולב לצרכי תכנון וניהול תנועה בזמן אמת.  

 • לחימה נחושה ומתמשכת בתאונות הדרכים.  

 
 • עידוד השימוש באנרגיה ירוקה, תוך ניטור קבוע ופיקוח על זיהום אויר, קרקע ומים. 

 • קידום, פיתוח והטמעת טכנולוגיות מתקדמות לשמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה. 

 • הרחבת תהליכי המחזור ואיסוף הפסולת למחזור.  

 

מימוש מצע 'הישראלים' בכלל, ובמיוחד – הצלחתנו לשקם את הכלכלה ולהבריא את החברה, מותנה בשיפור משמעותי של הניהול הציבורי בישראל. ניהול מקצועי-אפקטיבי ומניעת פוליטיזציה– להבדיל מזה אליו נחשפנו בשנים האחרונות ובמיוחד באופן התמודדות הממשלה עם מגפת הקורונה  -  מושתת על אלה: ניסוח מטרות ויעדים, תכנון מקדים, תקצוב ריאלי, סיכום מדדי הצלחה, בקרה, מעקב, למידה ושיפור מתמשך. במרכז תהליכי הניהול ניצב הגורם האנושי, הנדרש להשכלה מתאימה, מודעות, נכונות לקבל ביקורת, להפיק לקחים ולהשתפר.  

מפלגת הישראלים תפעל להעברת סמכויות נרחבות לשלטון המקומי ולקדם רפורמות במגזר הציבורי; נעודד ניהול יעיל ואפקטיבי, נביא לפישוט תהליכים, פיתוח מנהיגות ציבורית, הכשרות מקצועיות ומנגנוני תגמול אטרקטיביים.  כל זאת, באמצעות אלה: 

ממשלה 

 • צמצום מספר משרדי הממשלה ל- 22 לכל היותר. בדרך זו - הפחתת הבירוקרטיה והגברת היעילות בקבלת החלטות ויישומן ברשות המבצעת. 

 • כל החלטת ממשלה תוגדר לפי יעדים ולוחות זמנים, ותיבחן במדדי הצלחה. 

 • שיפור השירות הציבורי: בניית מסלולי קידום, מנגנוני הכשרה ופיתוח מקצועי, והאצת הדיגיטציה כדרך להגדלת הפריון במגזר הציבורי.  

 

שלטון מקומי 

 • העברת כח וסמכויות לרשויות המקומיות כדי שינהלו בצורה יעילה וטובה יותר את כל מערך השירות לתושבים בתחומי החינוך, התחבורה, הבטחון האישי והסדר הציבורי. כחלק מזה, יוקמו רשויות תחבורה מטרופוליניות שיעודן לתכנן את התנועה במטרופולינים השונים, בדגש על מערכות הסעת המונים ותחבורה ציבורית - כנהוג בעולם. 

 • העברת האחריות לתהליכי התחדשות עירונית לשלטון המקומי.